Kanuni.org logo

Rreth kanuni.org

Kanuni.org është faqe informuese rreth Kanunit të Lekë Dukagjinit, ku mund të lexoni online ose të shkarkoni falas përmbajtjen e plotë të librave të Kanunit, në format epub dhe pdf. Mësoni rreth historikut, jetës së Lekë Dukagjinit, si dhe ndikimin e Kanunit në kulturën shqiptare.

Shprehje nga Kanuni

Librat e Kanunit të Lekë Dukagjinit

Libri I

Kisha

Libri II

Familja

Libri III

Martesa

Libri IV

Shpi, gja e pronë

Libri V

Puna

Libri VI

Të dhanunat

Libri VII

Fjala e gojës

Libri VIII

Ndera

Libri IX

Damet

Libri X

Kanuni kundra mbrapshitëvet

Libri XI

Kanuni i pleqnis

Libri XII

Shlirime e përjashtime